|
|
Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Thể loại : Ngôn Tình , Xuyên Không , Hài Hước
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  webtruyen.com  Ngày cập nhật : 18-05-21   Đánh giá : 8/10 50

Nữ chính có hào quang, nữ phụ có hệ thống phản kích, thế nữ quần chúng chỉ ngồi ăn dưa thôi à?

Nữ quần chúng cũng là con gái đấy nhé, vùng dậy cho một thế hệ quần chúng đòi đất diễn!

Trong các kịch bản, mẹ tác giả thiên vị con ruột, đem những lát cắt tốt đẹp phơi bày ra ánh sáng. Nhưng khi bức rèm sân khấu hạ xuống, chuyện xấu của nhân vật chính, liệu có ai thấy được?

Khuynh Diễm bị Hệ Thống ấn chọn, xuyên vào quần chúng xui xẻo, bị mẹ tác giả dí bút giết chết, hòng đem bí mật con ruột bà ta chôn xuống mồ.

Từ đây, hành trình của quần chúng bắt đầu!
Chương 1: Văn Án
Chương 2: Chương 1.1: Quần Chúng Online (1)
Chương 3: Chương 1.2: Quần Chúng Online (1)
Chương 4: Chương 2.1: Quần Chúng Online (2)
Chương 5: Chương 2.2: Quần Chúng Online (2)
Chương 6: Chương 3.1: Quần Chúng Online (3)
Chương 7: Chương 3.2: Quần Chúng Online (3)
Chương 8: Chương 4.1: Quần Chúng Online (4)
Chương 9: Chương 4.2: Quần Chúng Online (4)
Chương 10: Chương 5.1: Quần Chúng Online (5)
Chương 11: Chương 5.2: Quần Chúng Online (5)
Chương 12: Chương 6.1: Quần Chúng Online (6)
Chương 13: Chương 6.2: Quần Chúng Online (6)
Chương 14: Chương 7.1: Quần Chúng Online (7)
Chương 15: Chương 7.2: Quần Chúng Online (7)
Chương 16: Chương 8.1: Quần Chúng Online (8)
Chương 17: Chương 8.2: Quần Chúng Online (8)
Chương 18: Chương 9.1: Quần Chúng Online (9)
Chương 19: Chương 9.2: Quần Chúng Online (9)
Chương 20: Chương 10.1: Quần Chúng Online (10)
Chương 21: Chương 10.2: Quần Chúng Online (10)
Chương 22: Chương 11.1: Quần Chúng Online (11)
Chương 23: Chương 11.2: Quần Chúng Online (11)
Chương 24: Chương 12.1: Quần Chúng Online (12)
Chương 25: Chương 12.2: Quần Chúng Online (12)
Chương 26: Chương 13.1: Quần Chúng Online (13)
Chương 27: Chương 13.2: Quần Chúng Online (13)
Chương 28: Chương 14.1: Quần Chúng Online (14)
Chương 29: Chương 14.2: Quần Chúng Online (14)
Chương 30: Chương 15.1: Quần Chúng Online (15)
Chương 31: Chương 15.2: Quần Chúng Online (15)
Chương 32: Chương 16.1: Quần Chúng Online (16)
Chương 33: Chương 16.2: Quần Chúng Online (16)
Chương 34: Chương 17.1: Quần Chúng Online (17)
Chương 35: Chương 17.2: Quần Chúng Online (17)
Chương 36: Chương 18.1: Quần Chúng Online (18)
Chương 37: Chương 18.2: Quần Chúng Online (18)
Chương 38: Chương 19.1: Quần Chúng Online (19)
Chương 39: Chương 19.2: Quần Chúng Online (19)
Chương 40: Chương 20.1: Quần Chúng Online (20)
Chương 41: Chương 20.2: Quần Chúng Online (20)
Chương 42: Chương 21.1: Quần Chúng Online (21)
Chương 43: Chương 21.2: Quần Chúng Online (21)
Chương 44: Chương 22.1: Quần Chúng Online (22)
Chương 45: Chương 22.2: Quần Chúng Online (22)
Chương 46: Chương 23.1: Quần Chúng Online (23)
Chương 47: Chương 23.2: Quần Chúng Online (23)
Chương 48: Chương 24.1: Quần Chúng Online (24)
Chương 49: Chương 24.2: Quần Chúng Online (24)
Chương 50: Chương 25.1: Quần Chúng Online (25)
Chương 51: Chương 25.2: Quần Chúng Online (25)
Chương 52: Chương 26.1: Quần Chúng Online (26)
Chương 53: Chương 26.2: Quần Chúng Online (26)
Chương 54: Chương 27.1: Quần Chúng Online (27)
Chương 55: Chương 27.2: Quần Chúng Online (27)
Chương 56: Chương 28.1: Quần Chúng Online (28)
Chương 57: Chương 28.2: Quần Chúng Online (28)
Chương 58: Chương 29.1: Quần Chúng Online (29)
Chương 59: Chương 29.2: Quần Chúng Online (29)
Chương 60: Chương 30.1: Quần Chúng Online (30)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top