|
|
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Thể loại : Ngôn Tình , Nữ Phụ
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 21-02-21   Đánh giá : 8/10 50

Truyện  Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!  của tác giả  Tịch Nhan Từ Kính  kể về Nhược Vũ là một tổng tài của công ty về ngành giải trí, một lần cô đang chuẩn bị về thì bị giết ở công ty. Sau đó vì cơ duyên linh hồn cô ký khế ước với tiểu hệ thống, nhiệm vụ nghịch tập lại số mệnh của nữ phụ.
Chương 1: Tiết Tử
Chương 2: TGT1 : Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt
Chương 3: TGT1 : Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (2)
Chương 4: TGT1 : Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (3)
Chương 5: TGT1 : Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (4)
Chương 6: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (5)
Chương 7: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (6)
Chương 8: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (7)
Chương 9: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (8)
Chương 10: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (9)
Chương 11: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (10)
Chương 12: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (11)
Chương 13: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (12)
Chương 14: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (13)
Chương 15: Ngoại Truyện
Chương 16: TGT2 : Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (1)
Chương 17: TGT2:Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (2)
Chương 18: TGT2:Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (3)
Chương 19: TGT2:Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (4)
Chương 20: TGT2:Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (5)
Chương 21: TGT2:Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (6)
Chương 22: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (7)
Chương 23: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (8)
Chương 24: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (9)
Chương 25: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (10)
Chương 26: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (11)
Chương 27: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (12)
Chương 28: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (13)
Chương 29: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (14)
Chương 30: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (15)
Chương 31: Ngoại Truyện
Chương 32: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (1)
Chương 33: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (2)
Chương 34: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (3)
Chương 35: GT3 :Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (4)
Chương 36: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (5)
Chương 37: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (6)
Chương 38: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (7)
Chương 39: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (8)
Chương 40: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (9)
Chương 41: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (10)
Chương 42: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (11)
Chương 43: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (12)
Chương 44: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (13)
Chương 45: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (14)
Chương 46: TGT3: ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (15)
Chương 47: TGT3: ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (16)
Chương 48: TGT3: ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (17)
Chương 49: TGT3: ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (18)
Chương 50: TGT3: ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (19)
Chương 51: TGT3: ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (20)
Chương 52: TGT3: ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (21)
Chương 53: Ngoại Truyện
Chương 54: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (1) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]
Chương 55: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (2) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]
Chương 56: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (3) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]
Chương 57: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (4) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]
Chương 58: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (5) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]
Chương 59: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (6) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]
Chương 60: TGT4: Tình Yêu Giữa Người Và Ma Cà Rồng (7) [ Trở Về Tìm Lại Thân Thế ]
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top