|
|
Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Thể loại : Ngôn Tình , Xuyên Không , Hài Hước , Nữ Phụ
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Wattpad.com/user/SakuraIto_  Ngày cập nhật : 24-08-20   Đánh giá : 8/10 50

Thể loại : ngôn tình, hài hước,xuyên không, nữ phụ hệ thống.
Editor : SakuraIto

Nội dung chính trong truyện kể  về hành trình của nữ chính được hệ thống hỗ trợ xuyên vào các thế giới của các tiểu thuyết khác nhau bằng giọng văn vui vẻ hài hước.

Có hải bạn ghét nữ chính Bạch Liên Hoa,hay thánh mẫu   ?

Bạn ghét nam chính là con lai của n quốc gia với n+1 thân phận?

Bạn ghét các tình tiết như đi 3 bước nhặt được 1 bàn tay vàng nhỏ, 5 bước một bàn tay vàng lớn, 10 bước lên đỉnh nhân sinh?

Bạn thích, nữ chính lưu manh, hệ thống bán manh, xuyên nhanh rất nhiều thế giới!!!

Nhảy hố thôi nào! Chính văn đã hơn 4000 c và còn đang tiếp tục ~ Hoan nghênh hoan nghênh ~

Văn án

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, xé nát mặt bạch liên hoa +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Chuyên gia hủy đi CP ”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt nữ chính tâm cơ +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Dũng sĩ hủy đi CP ”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Tiểu kiên cường, một lòng không đổi, hủy đi CP ”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân mắt mù muốn hại Thiển Vũ nhà chúng ta. Hừ!
Chương 1: Quân Hôn Cường Sủng (1)
Chương 2: Quân Hôn Cường Sủng (2)
Chương 3: Quân Hôn Cường Sủng (3)
Chương 4: Quân Hôn Cường Sủng (4)
Chương 5: Quân Hôn Cường Sủng (5)
Chương 6: Quân Hôn Cường Sủng (6)
Chương 7: Quân Hôn Cường Sủng (7)
Chương 8: Quân Hôn Cường Sủng (8)
Chương 9: Quân Hôn Cường Sủng (9)
Chương 10: Quân Hôn Cường Sủng (10)
Chương 11: Quân Hôn Cường Sủng (11)
Chương 12: Quân Hôn Cường Sủng (12)
Chương 13: Quân Hôn Cường Sủng (13)
Chương 14: Quân Hôn Cường Sủng (14)
Chương 15: Quân Hôn Cường Sủng (15)
Chương 16: Quân Hôn Cường Sủng (16)
Chương 17: Quân Hôn Cường Sủng (17)
Chương 18: Quân Hôn Cường Sủng (18)
Chương 19: Quân Hôn Cường Sủng (19)
Chương 20: Quân Hôn Cường Sủng (20)
Chương 21: Quân Hôn Cường Sủng (21)
Chương 22: Quân Hôn Cường Sủng (23)
Chương 23: Quân Hôn Cường Sủng (23)
Chương 24: Quân Hôn Cường Sủng (24)
Chương 25: Quân Hôn Cường Sủng (25)
Chương 26: Quân Hôn Cường Sủng (26)
Chương 27: Quân Hôn Cường Sủng (27)
Chương 28: Quân Hôn Cường Sủng (28)
Chương 29: Quân Hôn Cường Sủng (29)
Chương 30: Quân Hôn Cường Sủng (30)
Chương 31: Quân Hôn Cường Sủng (31)
Chương 32: Quân Hôn Cường Sủng (32)
Chương 33: Quân Hôn Cường Sủng (33)
Chương 34: Quân Hôn Cường Sủng (34)
Chương 35: Quân Hôn Cường Sủng (35)
Chương 36: Quân Hôn Cường Sủng (36)
Chương 37: Quân Hôn Cường Sủng (37)
Chương 38: Quân Hôn Cường Sủng (38)
Chương 39: Quân Hôn Cường Sủng (39)
Chương 40: Quân Hôn Cường Sủng (40)
Chương 41: Quân Hôn Cường Sủng (41)
Chương 42: Quân Hôn Cường Sủng (42)
Chương 43: Quân Hôn Cường Sủng (43)
Chương 44: Quân Hôn Cường Sủng (44)
Chương 45: Quân Hôn Cường Sủng (45)
Chương 46: Quân Hôn Cường Sủng (46)
Chương 47: Quân Hôn Cường Sủng (47)
Chương 48: Quân Hôn Cường Sủng (48)
Chương 49: Quân Hôn Cường Sủng (49)
Chương 50: Quân Hôn Cường Sủng (50)
Chương 51: Quân Hôn Cường Sủng (51)
Chương 52: Quân Hôn Cường Sủng (52)
Chương 53: Quân Hôn Cường Sủng (53)
Chương 54: Quân Hôn Cường Sủng (54)
Chương 55: Quân Hôn Cường Sủng (Phiên ngoại 1)
Chương 56: Quân Hôn Cường Sủng (Phiên ngoại 2)
Chương 57: Quân Hôn Cường Sủng (Hoàn)
Chương 58: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (1)
Chương 59: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (2)
Chương 60: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (3)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top