Vị trí hiện tại: Trang chủ > Y Thống Giang Sơn
|
|
Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

Thể loại : Lịch Sử , Xuyên Không , Quan Trường
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Bạch Ngọc Sách, Mê Truyện  Ngày cập nhật : 08-04-20   Đánh giá : 7/10 56

Nhóm dịch:  Hắc Phong Giáo, Nghĩa Hiệp

Một thầy thuốc kiếp trước lao lực mà chết chuyển thế tới nhà một đệ nhất gian thần của Đại Khang, nhập vào người một thiếu niên thiểu năng câm điếc hơn mười sáu năm, cuối cùng đó là vận may của hắn hay vẫn là bất hạnh?
Kiếp trước sống quá mệt mỏi, kiếp này muốn vợ đẹp con xinh, cháu chắt quây quần, tùy tùy tiện tiện đóng vai gã con nhà giàu này sống qua ngày, không ngờ gia cảnh lại sa sút, một gã quan cửu phẩm tép riu làm thế nào lại nhờ vào y thuật cùng quyền mưu, đùa bỡn triều đình, một tay che trời, nhất thống non sông!
Chương 1: Gian thần chi tử (thượng)
Chương 2: Gian thần chi tử (trung)
Chương 3: Gian thần chi tử (hạ)
Chương 4: Cướp dân nữ rồi (thượng)
Chương 5: Cướp dân nữ rồi (trung)
Chương 6: Cướp dân nữ rồi (hạ)
Chương 7: Đổi trắng thay đen (thượng)
Chương 8: Đổi trắng thay đen (trung)
Chương 9: Đổi trắng thay đen (hạ)
Chương 10: Ăn nói bừa bãi (thượng)
Chương 11: Ăn nói bừa bãi (trung)
Chương 12: Ăn nói bừa bãi (hạ)
Chương 13: Dương dương đắc ý (thượng)
Chương 14: Dương dương đắc ý (trung)
Chương 15: Dương dương đắc ý (hạ)
Chương 16: Bút hội (thượng)
Chương 17: Bút hội (trung)
Chương 18: Bút hội (hạ)
Chương 19: Câu đối (thượng)
Chương 20: Câu đối (trung)
Chương 21: Câu đối (hạ)
Chương 22: Đơn giản, thô bạo (thượng)
Chương 23: Đơn giản, thô bạo (trung)
Chương 24: Đơn giản, thô bạo (hạ)
Chương 25: Cảm giác đã lâu (thượng)
Chương 26: Cảm giác đã lâu (hạ)
Chương 27: Đan Thư Thiết Khoán (Thượng)
Chương 28: Đan Thư Thiết Khoán (hạ)
Chương 29: Đà Nhai (thượng)
Chương 30: Đà Nhai (trung)
Chương 31: Đà Nhai (hạ)
Chương 32: Khuyển xỉ đảo câu tiễn (thượng)
Chương 33: Khuyển xỉ đảo câu tiễn (trung)
Chương 34: Khuyển xỉ đảo câu tiễn (hạ)
Chương 35: Phòng ngừa chu đáo(thượng)
Chương 36: Phòng ngừa chu đáo(trung)
Chương 37: Phòng ngừa chu đáo(hạ)
Chương 38: Có tật xấu (thượng)
Chương 39: Có tật xấu (Hạ)
Chương 40: Có ơn tất báo (thượng)
Chương 41: Có ơn tất báo (Trung)
Chương 42: Có ơn tất báo (hạ)
Chương 43: Hư Hỏng vs Bại Hoại (thượng)
Chương 44: Hư Hỏng vs Bại Hoại (hạ)
Chương 45: Huyết thống cho phép (thượng)
Chương 46: Huyết thống cho phép (trung)
Chương 47: Huyết thống cho phép (hạ)
Chương 48: Khổ tâm(thượng)
Chương 49: Khổ tâm(hạ)
Chương 50: Bắt chước lời người khác (thượng)
Chương 51: Bắt chước lời người khác (hạ)
Chương 52: Người nghèo không có thịt ăn(thượng)
Chương 53: Người nghèo không có thịt ăn(hạ)
Chương 54: Câu đối đưa tình(thượng)
Chương 55: Câu đối đưa tình (hạ)
Chương 56: Đình nghỉ chân (thượng)
Chương 57: Đình nghỉ chân (hạ)
Chương 58: Thập Ngũ Lý đình (thượng)
Chương 59: Thập Ngũ Lý đình (hạ)
Chương 60: Phùng lâm mạc nhập (thượng)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top